Home to 8 users
Who authored 10 statuses

Administered by:

Contact:

truffles@box.wroc.xyz
Poniższa lista obejmuje większość zachowań, które mogą prowadzić do usuwania wpisów, czasowego i/lub trwałego zawieszania kont użytkowników na podstawie decyzji moderatorów.
 • Dyskryminujące zachowanie lub promowanie takiego zachowania w stosunku do mniejszości i marginalizowanych grup, w m.in. ze względu na:
  • etniczność i rasę
  • tożsamość płciową i jej ekspresję
  • orientację seksualną i jej ekspresję
  • wygląd i wiek
  • niepełnosprawność i choroby
  • narodowość, kraj zamieszkania i obywatelstwo
  • status materialny i edukację
  • wyznawaną religię lub jej brak
 • Zastraszanie, stalkowanie i doxxing
 • Nękanie, umyślne misgenderowanie czy używanie martwych imion
 • Publikowanie nacjonalistycznej propagandy i symboliki
 • Zachowania mające na celu uszkodzenie instancji lub ograniczenie jej wydajności
 • Publikowanie treści nielegalnych w Polsce

Moderated servers

Mastodon generally allows you to view content from and interact with users from any other server in the fediverse. These are the exceptions that have been made on this particular server.

Silenced servers

Posts from these servers will be hidden in public timelines and conversations, and no notifications will be generated from their users interactions, unless you are following them:

Server Reason
gab.ai

Suspended servers

No data from these servers will be processed, stored or exchanged, making any interaction or communication with users from these servers impossible:

Server Reason
anitwitter.moe
cawfee.club
community.halle-leaks.de
crypto-group-buy.com
freefedifollowers.ga
freespeechextremist.com
freevoice.space
gab.com
glindr.org
gs.smuglo.li
jaeger.website
kiwifarms.cc
lets.saynoto.lgbt
libre.tube
neckbeard.xyz
newjack.city
ohai.su
pawoo.net
phreedom.tk
pieville.net
play.xmr.101010.pl
pleroma.rareome.ga
pl.smuglo.li
preteengirls.biz
skippers-bin.com
sneak.berlin
spinster.xyz
the.hedgehoghunter.club
toot.canberrasocial.net
video.halle-leaks.de
weedis.life
yggdrasil.social